Ana Sayfa / Genel / Reklamcılık

Reklamcılık

Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri

Halkla İlişkiler Nedir?

Halkla ilişkilerin bir organizasyonun çevresindeki kişi veya kurumlarla olan ilişkilerini geliştirmek ve sürdürmek için yapılan faaliyetleri kapsadığını söylesek de, halkla ilişkiler okuyan bir öğrencinin çevresindekiler tarafından sorulan “okulu bitirince ne olacaksın?” sorusunun tam karşılığını vermesi güçtür. Alanın çok geniş bir çerçevede değerlendirilmesi ve meslek olarak tanımlanmamış olması bu cevabı vermeyi güçleştiriyor. Şirketlerin veya kurumların her kademesinde bir halkla ilişkiler çalışanına rastlamak mümkünken bu alanın ne iş yaptığı tam olarak kavranamıyor. Bir kurumda danışma veya halkla ilişkiler birimlerinde çalışan, üst yönetimde basın toplantısı düzenleyen, yöneticilerinin konuşmalarını hazırlayıp programlarını organize eden, bir etkinlikte masa örtüsünün renginden katılacak davetlilere kadar kontrol eden, fikir üreten ve uygulayan, kurum içi çalışanlarla iletişimi sağlayan, yayınlanacak reklamlara karar verenler hep halkla ilişkiler sorumlularıdır. Bu kademelerden hangisinde uzmanlaşıp çalışacağı ise öğrencinin aldığı eğitim ve bireysel yeterlilikleriyle orantılı olarak değişmektedir.

Bu alan gün geçtikçe değerlenen ve mesleki açıdan öğrenciye sadece bir meslek öğretmenin yanında bakış açısı kazandıran, çevresindeki olaylara veya kişilere karşı duyarlılığını artıran; iletişim ve organizasyon becerilerini geliştiren bir alan olarak eğitim vermektedir.

 

Halkla İlişkilerin Amacı

Özel kurumlar ve kamu kurumlarında kuruma ilişkin hedef kitlede olumlu izlenimler yaratacak ilişkiler kurabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Halkla İlişkiler kavramı, psikoloji, sosyoloji, iletişim gibi pek çok disiplini de içerisinde barındırmaktadır. Bu kadar çok disiplinden yararlanıyor olması halkla ilişkilerin önemini arttırıyor.

Alanın Ülkemizdeki Önemi

Ülkemizde yakın geçmişe kadar önemi tam olarak anlaşılmayan bu birim artık tüm kurum ve kuruluşlarda, şirketlerde ilk kurulması düşünülen alan olarak görülüyor. Çünkü Halkla İlişkiler, hayatın toplumla ilgili tüm alanlarında geçerli olan, organizasyon ve kurumun sosyal ruhunu oluşturan çok yönlü bir çalışma alanıdır. Halkla ilişkilerin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son yıllarda giderek önemi artmaktadır. Halkla ilişkiler gelişen dünya şartlarına uyabilmek ve marka oluşturmak adına her firmanın ihtiyaç duyduğu bir alan haline gelmiştir. Günümüzün teknolojik olarak gelişen, iletişim ortamlarının sanal platforma kaydığı ve zaman ve mekân sınırlarından kurtulduğu bir yapı içerisinde firmalar için halkla ilişkiler ve müşteri memnuniyeti kavramları son derece önem kazanmaktadır. Tüketiciler veya kamu kurumlarından hizmet alan vatandaşlar olarak yaşadığımız olumsuzlukları paylaşma imkanını çok daha kolay bulabilmekteyiz, şikayet sistemlerinin de bu yapı içerisinde gelişmesi kurumları zorunlu olarak halkla ilişkiler çalışmaları yapmaya itiyor. Bu çerçeveden bakıldığında ülkemizde “Halkla İlişkiler” geleceğin meslekleri arasında hızla yükselen bir değer olarak karşımıza çıkıyor.

Dallar

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanında; Halkla İlişkiler, Müşteri Temsilciliği, Kamuoyu Araştırmacılığı, Organizasyon Sorumlusu ve Fuar Organizasyon Sorumlusu dallarında eğitim verilmektedir.

Okulumuzda “Organizasyon Sorumlusu” dalı mevcuttur. Bu dal ile kongre, panel, davet, düğün, toplantı, seyahat gibi ulusal ve bölgesel her türlü organizasyonu düzenlemek için proje geliştirme, mekan düzenleme, tasarlama, araştırma, planlama, tanıtım, uygulama ve değerlendirme aşamalarında, yardımcı hizmetlerin temin edilmesinde görev alabilecek nitelikli kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Staj İmkanı

12. sınıf öğrencilerimiz, alanında başarılı ve kendilerine mesleki katkı sağlayan bir çok kuruluşta staj yapma imkanı bulabiliyorlar. Bölüm olarak devlet kurumları, yerel yönetim birimleri ve özel sektörde hizmet veren birçok kuruluş ile staj çalışmalarımızı yürütmekteyiz.  Staj süresince doğabilecek tüm aksaklıkları gidermek konusunda bölüm öğretmenleri olarak öğrencilerimizle ve işletme yetkileriyle sürekli iletişim halindeyiz. Alan olarak halkla ilişkilerin meslek liselerinde çok fazla okulda okutulmuyor olması staj yeri bulma konusunda  bizlere avantaj sağlıyor.

Öğrencilerimizin staj yaptığı özel kuruluşlar  ve kamu kuruluşları :

ATV(Turkuvaz Gazete Dergi Basım A.Ş ), LCWaikiki, SGS, TAV Havacılık, TÜYAP, Holiday Inn İstanbul City Hotel, Turk Telekom, Doğan Hastanesi, Ulusal Elektronik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Küçükçekmece Belediyesi,  Başakşehir  Belediyesi, , Beylikdüzü Belediyesi, Esenyurt Belediyesi…

Eğitim İmkânı

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. Lisans veya ön lisans halkla ilişkiler bölümü mezunları KPSS sınavından yeterli puanı alarak çeşitli devlet kurumlarına atanma imkânı bulabiliyorlar.

Bölümümüzün yükseköğretimde temsil alanı oldukça fazladır fakat meslek liselerinin öğrencilerine sağlamış olduğu ek puan uygulamaları halkla ilişkiler bölümü açısından oldukça sınırlı bir şekilde uygulanmaktadır. Bölümümüz öğrencilerinin tercih edecekleri alanları şöyle sıralayabiliriz:

Kariyer İmkânı

Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri pek çok iş kolunu doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirdiği için bu sektörde iş bulma olanakları oldukça geniştir. Halkla ilişkiler ajanslarında, özel kurum ve kuruluşların, kamu kurum ve kuruluşlarının halkla ilişkiler, kurumsal iletişim ve tanıtım bölümlerinde, görsel ve işitsel medya kuruluşlarında, medya takip ajanslarında, kamuoyu ve piyasa araştırma şirketlerinde, reklam ajanslarında, haber ajanslarında, çağrı merkezlerinde, şirketlerin müşteri ilişkileri birimlerinde, organizasyon ve fuar şirketlerinde, turizm şirketlerinde, ticaret odaları gibi yerlerde çalışabilirler. Günümüzde her kuruluşta artan oranda halkla ilişkiler çalışanlarının istihdam edilmesi, alanın geleceği açısından olumlu bir fırsat yaratıyor.Bu alan, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç sonucunda oluşmuştur. Sektörün turizm, servis, reklam, pazarlama gibi sektörler ile de ilişkisi bulunmaktadır. Bu da sektördeki iş gücünün çok yönlü ve yüksek seviyede olmasını zorunlu kılmaktadır.

Dersler ve Uygulamalar

Bölüm olarak okulumuzda öğrencilerimize çok çeşitli ve içerik açısından zengin, uygulamaya dönük, keyifli ve genel kültürlerini artırıcı dersler vermekteyiz. Uygulama faaliyetleriyle birlikte halkla ilişkiler okuyan bir öğrenci, konuşması, çevreyi algılayışı, medyayı değerlendirmesi ile çevresinde bir fark ve farkındalık yaratabiliyor.

10. sınıfta bölüme hazırlayan ve iletişim bilimlerine temel oluşturacak İletişim Teknikleri, Halkla İlişkilerde Organizasyon, Etkili Konuşma gibi dersler zengin içerikleri ile öğrencilere bir bakış açısı ve akademik bir duruş kazandırıyor.

11. sınıfta verilen Organizasyon Etkinlikleri, Mekan Düzenleme, Reklam Kampanyaları, Halkla İlişkiler Faaliyetleri, Kişiler Arası İletişim dersleri öğrencilerin yoğun ve keyifli bir yıl geçirmelerine zemin hazırlıyor. Düzenledikleri çeşitli organizasyonlar, hazırladıkları kampanyalar, kurum içi halkla ilişkiler çalışmaları, reklam kampanyaları, mekan düzenleme ve süsleme etkinlikleri  gibi yoğun uygulama faaliyetleri ile zenginleştirilmiş bir yıl geçirmeleri sağlanıyor.

hakkında admin

Reklamlar

Şifa Ayetleri le Tedaviler 0542 250 4668

Şifa Ayetleri le Tedaviler 0542 250 4668 Büyü tedavileri, panik atak tedavileri, manevi tedaviler, psikolojik …